Libišany

První písemná zmínka o existenci osady pochází z roku 1436. V roce 1493 ji získal Vilém z Pernštejna. Tímto aktem se Libišany staly trvalou součástí pardubického, od roku 1560 komorního panství. Blízko obce je území, kde se dříve těžila rašelina. Oblast je středem zájmu ochránců přírody a ornitologů, protože se ní vyskytují chráněné druhy rostlin a živočichů. Východně od obce Libišany se nachází současné rašeliniště, kde se těží rašelina pro léčebné lázně Bohdaneč. Severovýchodně od obce v místě zvaném Na Bahnech byly objeveny kolové stavby a sídliště z mladší doby kamenné.

KONTAKT
Libišany 40
533 45 Opatovice nad Labem
Ing. Monika Nováková
tel.: 737 269 563
libisany@email.cz
www.libisany.cz