Bukovina nad Labem

Existenci obce lze vystopovat již ve 13. stol. jako osadu patřící do panství opatovického kláštera, kde sídlil řád benediktinů. První písemná zmínka o Bukovině nad Labem se datuje r. 1436. Od r. 1838 až do své smrti, 10. února 1849, žil v obci spoluvynálezce ruchadla, kovář a rolník Václav Veverka. Obec pečuje o veřejnou zeleň v centru a o stav drobných architektonických památek, jenž jsou jejími dominantami. Aktivní a úspěšnou činnost vyvíjí Sbor dobrovolných hasičů.

KONTAKT
Bukovina nad Labem 11
533 52 Staré Hradiště
Jaroslav Jedlička, starosta
tel.: 776 305 097
obecbukovina@tiscali.cz