Co nového v Českém ráji

TURNOV - Městské informační středisko v Turnově má za sebou již čtyři a půl roku činnosti. Dnes sídlí na náměstí Českého ráje a po celý rok nabízí řadu služeb všem návštěvníkům Českého ráje. Turisté zde získají veškeré informace o atraktivitách regionu, o kulturních akcích v Českém ráji, o dopravním spojení, mohou si zde zajistit ubytování, průvodce, půjčení kola, vyhlídkový let nad Českým rájem nebo koupit vstupenky na kulturní akce, mapy, průvodce, pohlednice, suvenýry.
K dalším službám patří sestavování programů pro cestovní kanceláře, kopírování, sběr fotoprací, faxování. Turisté zde obdrží velké množství propagačních materiálů zdarma ve čtyřech jazykových verzích. V letošním sezoně každé pondělí mohou turisté s pracovnicemi informačního střediska absolvovat prohlídku města s návštěvou kostelů, které jsou jinak nepřístupné.
Kromě pestré škály kulturních památek a přírodních krás, které Český ráj nabízí, je region ideálním místem pro trávení aktivní dovolené. K husté síti značených pěších tras v loňském roce přibyly značené cyklotrasy. Naše informační středisko ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj a Klubem českých turistů zajistilo vyznačení 260 km cyklotras. V letošním roce probíhá další značení v oblasti Jičína. Návštěvníci mohou ze sedla kola obdivovat hrady Kost, Frýdštejn, Valečov nebo zámky Hrubý Rohozec, Humprecht, Hrubá Skála, mohou projíždět Hruboskalským skalním městem, Klokočskými skalami, kolem Prachovských skal nebo Maloskalskem. V návaznosti na tuto akci regionu začínají vznikat ubytovací zařízení, která svým hostům nabízejí půjčení kola, vznikají úschovny a půjčovny kol. Turista si dnes může zakoupit cyklomapy, cykloprůvodce nebo v našem informačním středisku obdrží zdarma propagační leták.
Pro rozvoj cestovního ruchu v Českém ráji byl v letošním roce velmi důležitý vznik Sdružení Český ráj. Region se rozkládá na území pěti okresů a třech budoucích VÚSC. To se negativně odráželo v nejednotné propagaci a nekoncepčním rozvoji cestovního ruchu. Při zpracování strategií rozvoje jak okresů, tak VÚSC, bylo postavení Českého ráje okrajové.
Všechny nedostatky má za cíl odstranit Sdružení Český ráj. Členy Sdružení jsou města a obce ležící na území Českého ráje a právnické subjekty podnikající v cestovním ruchu. Sídlem Sdružení je město Turnov a převážná část činnosti leží na Městském informačním středisku Turnov ve spolupráci s Městským úřadem Jičín.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 3 názory)


21.08.2006 v 15:04Mgr.J.Šťovíčková

Myslím si,že Český ráj je sdělovacími prostředky dosti opomíjen a málo propagován.Zasloužil by si to jistě mnohem víc.


Myslím si, že by se mělo něco více udělat v oblasti propagační oblasti - zlepšit ji, dostat se širšími "kanály" (mediálně, písemně apod.) do okolí a podvědomí lidí. Nabídnout lidem něco co je nadevše osloví, uchvátí.

Pak si můžete být jisti, že se doslova "strhne" aj v ČR ohromný turistický BOOM po oblasti Českého ráje a jeho okolí.

Hodně zdaru!


11.02.2004 v 12:19KVL-man

jeto celkem dobrý ale mohli by jsme tady dát aspoň nějaký erb kokotové,s erby by to bylo mnohem lepší tak pohyb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Zveřejněno 15.08.1999