A.T.I.C. ČR na veletrhu v Brně

Veletrhy cestovního ruchu jsou významnou příležitostí k propagaci jednotlivých regionů. Tomu odpovídá náročná příprava vlastních prezentací. Je to také příležitost, kdy vystavovatelé představují své nejnovější produkty z oblasti cestovního ruchu, kdy se setkávají přátelé.
Asociace turistických informačních center se prezentovala, ostatně jako již poněkolikáté, spolu s dalšími asociacemi, ve stánku Czech Tourismu. Během veletrhu zde probíhala jednání ředitele sekretariátu nejen se zájemci o informace o členství v sociaci, ale, ostatně tak jako jinde, i běžná pracovní setkání. Zájemci o členství v asociaci se především informovali o tom, co vše může asociace členům nabídnout, jaké jsou podmínky vstupu, jak funguje spolupráce mezi jednotlivými turistickými informačními centry v rámci asociace apod. Návštěvníci velmi uvítali adresář členů asociace, zajímali se o Zpravodaj. V průběhu veletrhu se také konalo celostátní jednání rady asociace.
Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR) na veletrhu RegionTour v Brně
Expozice České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
Jen ten, kdo je pracovně na veletrhu po celou dobu pobytu ví, jaká je to velká fyzická i psychická námaha, ať už se jedná o dny pro odborné účastníky nebo soboty a neděle pro veřejnost. Každý ze sebe vydává maximum. Když byly zrušeny okresy, tak se zdálo, že Regiontour už nikdy nebude to, co bylo. Podporovala to skutečnost, že se na veletrhu najednou objevily místo známých tváří převážně tváře nové, lidé se navzájem tolik neznali, často vázla komunikace. Ale uběhlo poměrně krátké období a navázala se nová přátelství, nové pracovní vztahy, lidé se vítali jako staří přátelé. Regiontour nepadl, i když mnozí stále každoročně zvažují, zda se prezentovat v Brně a o měsíc později v Praze, nebo si vybrat jen jednu akci.
Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR) na veletrhu RegionTour v Brně
Zleva: Marcel Goetz, Luděk Šorm, Naďa Jahodová a Miroslav Foltýn
První dojmy z veletrhu:
Jiří Kučírek (IC Ústí nad Labem): Jsme tady pracovně jako informační centrum a já osobně za Svaz Deliteus. Krajský úřad vytvořil velmi dobré podmínky pro to, abychom se mohli na veletrhu dobře prezentovat. Jsme také přihlášeni na veletrh cestovního ruchu Holiday World do Prahy. Abych se přiznal, moc jsem toho zatím neviděl, protože hodně času trávím jednáními přímo ve stánku Ústeckého kraje.
Simona Sládková, MIC Strakonice: Jsem pravidelnou účastnicí veletrhů v Brně, výjimkou byl rok 2003. Veletrhy byly vždy příležitostí k prezentaci regionu a kraje, kde žijeme, ale také místem setkání přátel. Především to však byla vždy úmorná práce, pokud člověk ve stánku pracoval poctivě, aby dobře prezentoval. Mne osobně se velmi líbila expozice Pardubického kraje, která se podle mne vymykala tomu, co tam představovali ostatní. Protože pracuji ve Strakonicích, byla jsem v expozici Jihočeského kraje a musím říci, že se mi pracovalo velmi dobře.
Marie Talafantová, ICC Náchod: Po několika letech pracovní účasti na veletrzích si veletrh "užívám" pouze jako odborná návštěvnice. Má to své klady - mám alespoň čas si vše pořádně prohlédnout, vyptat se, získat tak potřebné informace i prezentační materiály. Když končily okresy, také jsem se sama sebe ptala, jaký bude osud Regiontouru. Dneska vidím, že kraje důstojně převzaly úlohu okresů. Velké expozice mají také co do sebe - není zde kdysi klasická roztříštěnost, kdy subjekty z jedné oblasti byly umístěny na několika místech. Osobně jsem s průběhem veletrhu spokojena.

Naděžda Jahodová