Balíček na cesty - "Putování po Jeseníkách"

Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, Město Šumperk a Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky sloučily finanční prostředky a s podporou grantu České centrály cestovního ruchu vydali materiál pro návštěvníky přirozeného regionu Jeseníky. Ze samotného názvu není možná patrné, že se nejedná o klasického průvodce, ale o poněkud netradiční materiál.
Cestování je trendem současnosti - od okamžiku kdy volný čas přestal být výsadou několika málo jedinců ve společnosti a stal se realitou pro většinu populace alespoň v bohatší části světa, objevila se otázka, jakým způsobem s uvolněným časem naložit. Od okamžiku, kdy se volný čas stal masovým jevem, je možno vypozorovat, že rapidním způsobem vzrostl zájem o cestování a služby s ním související. V současnosti si žádná z vyspělých zemí nemůže dovolit ignorovat fakt, že oblast cestovního ruchu vytváří nezanedbatelnou část každoročního hospodářského výsledku a zaměstnává nemalou část práceschopného obyvatelstva. Z tohoto důvodu je třeba do rozvoje cestovního ruchu a služeb s ním spojených investovat nemalé částky. V současnosti směřuje trend v rozvoji cestovního ruchu směrem k propagaci přirozených celků - regionů - které mohou svojí nabídkou oslovit větší spektrum návštěvníků než celky malé a izolované. Propracovaná nabídka zajímavostí a služeb v určitém regionu souvisí se zájmem udržet případného návštěvníka co nejdéle v určité oblasti, protože se tím celkem samozřejmě zvyšují prostředky, které návštěvník v daném regionu utratí.
Dalším trendem, který se v současnosti projevuje je nutnost daleko těsnější spolupráce subjektů, které nabídku regionu vytvářejí či na něm jakýmkoliv způsobem participují. Příkladem takové spolupráce je i produkt, který vám chceme představit.
Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, Město Šumperk a Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky sloučily finanční prostředky a s podporou grantu České centrály cestovního ruchu vydali materiál pro návštěvníky přirozeného regionu Jeseníky. Ze samotného názvu není možná patrné, že se nejedná o klasického průvodce, ale o poněkud netradiční materiál. Úsilí autorů při návrhu "balíčku" sledovalo dva důležité cíle. Vytvořit svým způsobem "nadčasový" materiál zajímavý pro co nejširší klientelu a zároveň dosáhnout pokud možno rozumných finančních nákladů. Proto je "Balíček na cesty - Putování po Jeseníkách" skutečným balíčkem. Tvoří ho obálka ve tvaru krabičky, do které je volně vloženo několik materiálů. Obálka zároveň obsahuje popis obsahu "balíčku" a velice stručný návod, jak s "balíčkem" pracovat.
Ústředním materiálem, který v "balíčku" naleznete je útlá brožurka s názvem "Putování po Jeseníkách". Její obsah nejlépe vystihují slova, která autoři použili v úvodu: "Milí přátelé, přijměte naše pozvání k putování po Jeseníkách. Nečekejte turistického průvodce; chceme Vás pouze upozornit na zajímavá místa, na místa, která máme rádi. S námi můžete putovat malebnou krajinou za sportem, za kulturou i za poznáním. Navštívíme hrady, zámky muzea, lázeňská místa i lyžařské areály. Při Vašem putování se seznámíte s nedotčenou krásnou přírodou i s lidmi, kteří zde žijí. Buďte vítáni." Jenom dodejme, že těchto putování je celkem šest:, za poznáním, po hradech a zámcích, za sportem, za zdravím, po církevních památkách a za kulturou. Každé obsahuje několik cílů kam stojí za to se vypravit a zároveň tipy na místa, která jsou od zvoleného cíle v dostatečné blízkosti. Turista se zároveň dozví, jakým způsobem je možno se na dané místo dostat - zda vlakem, autobusem, automobilem a nebo, zda bude muset použít nejstarší známý dopravní prostředek - svoje vlastní nohy. Tomu kdo se dívá pozorně určitě neunikne, že každé putování je označeno svojí vlastní barvou. Toto barevné značení má návaznost na další materiál, který je součástí balíčku - mapu.
Mapa zahrnuje celou oblast Jeseníků a není z tohoto důvodu nijak podrobná. To ani nebylo záměrem autorů balíčku. Jsou v ní však vyznačena všechna důležitá místa a barevně označeny ty cíle, o kterých se hovoří v brožuře "Putování po Jeseníkách". Zároveň jsou zde piktogramy označena další místa zajímavá místa a schematickým obrázkem i významné objekty. Turista se zde zároveň dozví, ve kterých městech a obcích může navštívit informační centra. Pro zájemce o lyžování jsou Na druhé straně mapy vyjmenována nejdůležitější lyžařská centra. Součástí mapy je i seznam doporučených map a průvodců po regionu, které je možno zakoupit právě ve zmíněných informačních centrech.
Protože si autoři uvědomovali, že velká část návštěvníků regionu má vlastní dopravu, je do balíčku vloženo i pět karet, které obsahují tipy na jednodenní výlety na zajímavá místa, která ale bezprostředně nepatří do Jeseníků - navštívit tedy můžete zámek Jánský Vrch, město Olomouc, klášter a poutní kostel na Mariánském kopci v Králíkách, romantický hrad Bouzov i chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví.
Protože počítáme i s tím, že případný návštěvník přijede na delší dobu než pouze jeden den, obsahuje "balíček" i materiál s názvem "Přehled ubytování". Zde nalezne výběr z ubytovacích zařízení především z té části Jeseníků, která patří do okresu Šumperk. Zde si však můžeme demonstrovat další výhodu, se kterou autoři počítali při návrhu balíčku. Jeho formát je takový, aby se do něho dali vkládat informační materiály nejčastěji používaného formátu 10x21cm (tedy 3x přeložená A4). V balíčku je dostatek místa, aby si ho turista mohl doplňovat o další materiály stejného formátu na místech, která navštíví. Pokud tedy navštíví např. město Jeseník, není nic jednoduššího, než si vložit do balíčku materiál o ubytování, který připravuje zdejší informační centrum, příp. další zajímavé materiály. Z tohoto důvodu se může obal balíčku stát složkou, která dokumentuje návštěvu Jeseníků a uchovává všechny materiály z navštívených míst i pro použití v dalších letech.
Zmínili jsme se již, že záměrem autorů bylo vytvořit svým způsobem "nadčasový" materiál. Proto ve všech výše zmíněných materiálech nehledejte adresy a přesné kontakty. Toto jsou právě údaje, které nejčastěji zastarávají a jinak kvalitní materiál velice rychle znahodnocují. Proto i zmíněné "roztrhání" balíčku na jednotlivé materiály.
Materiálem, u kterého se počítá s jeho každoroční aktualizací je především seznam informačních center v regionu a seznam nejdůležitějších, pravidelně se opakujících, kulturních a společenských akcí na Šumpersku, Brumtálsku a Jesenicku.
Důležitou zpětnou vazbou je pro autory "balíčku" poslední materiál, který v něm naleznete. Jedná se o odpovědní lístek, který je zároveň soutěží pro ceny pro pilné cestovatele. Z cílů, které jsou uvedeny v brožurce "Putování po Jeseníkách" a zopakovány na přední straně lístku je třeba získat alespoň deset razítek a potom odpovědět na několik otázek na druhé straně anketního lístku. Pokud splní návštěvník tyto podmínky a odešle lístek na uvedenou adresu, je zařazen do slosování o o turistické potřeby.
Na závěr zbývá jenom dodat, že celý "balíček" je ve čtyřech jazykových mutacích - české, anglické, polské a německé - a bude ho možné získat v informačních centrech regionu. V RMIC Šumperk i na dobírku.