Aprílový žert? Nikoliv!

Naďa Jahodová na sv. Apríla zveřejnila informaci, že počet členů a čekatelů Asociace se potěšitelně rozrostl na stovku.
Protože Naďa, jak obecně známo, je žertér a šprýmař, ověřili jsme si (telefonicky) skutečnost a podáváme následující poaprílovou revizní zprávu:
Kulturní a informační centrum města Kutné Hory uzavírá první stovku členů a čekatelů na členství v našem cechu A.T.I.C. ČR. Věřte, je nás již 100!

Luděk Šorm, revizor A.T.I.C. ČR