Podrobně zmapovat turistický potenciál

Platnost obrázku vypršela.

To, že agentura REGION VALAŠSKO se profesionálně a systematicky věnuje rozvoji cestovního ruchu v regionu Valašska, svědčí i druhý rozsáhlý projekt. O podrobnostech si povídáme s Ing. Petrem Vašků - generálním ředitelem této agentury.
O co jde v tomto projektu?
V poslední době jsme svědky toho, že k nám turisté všeobecně jezdí čím dál méně. Kromě zcela objektivních důvodů, jako je nedostatek finančních prostředků a "blbá nálada" mezi obyvateli, je jedním z podstatných důvodů nedostatek kvalitních informaci o možnostech rekreace v regionech.

Platnost obrázku vypršela.

Jak tomu máme rozumět? Propagačních materiálů je vcelku dost?
Souhlasím, propagačních materiálů je většinou dost. Otázkou ale zůstává jakých. Ruku na srdce - jak zatím vytváříme nové propagační materiály? Sedneme si a řekneme si, že si uděláme nějakou hezkou "image" publikaci regionu. Dáme tam spoustu kvalitních fotografií, zaplatíme statisíce za zhotovení a pak nakonec jej ve velkém zdarma rozdáváme na veletrzích. Není to přece jen velké plýtvání omezenými finančními prostředky?
Co tedy navrhujete?
Obrátit postup tvorby celkové propagace regionů. Nejprve kvalitním marketingovým průzkumem mezi návštěvníky zjistit proč, za jakým účelem atd. do regionu přijeli. Na základě těchto výsledků, přizpůsobit tvorbu propagačních materiálů cílovým trhům. Divili bychom se, jaké výsledky tímto průzkumem dostaneme.
Co v tom děláte?
Kromě každodenní systematické práce v propagaci regionu, vyhledávání nových kontaktů a trhů, jsme se rozhodli znovu podrobně zmapovat turistický potenciál regionu Valašska. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na tento rozsáhlý projekt, jsme požádali o účelovou dotaci na zpracování marketingové studie "Rozvoj cestovního ruchu v regionu Valašska" z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova pro rok 1998 z Dotačního titulu_7.
Můžete stručně objasnit cíl projektu?
Cílem projektu zpracování marketingové studie "Rozvoj cestovního ruchu v regionu Valašska" je:
  • zmapovat současný turistický potenciál regionu s pojmenováním jeho silných a slabých stránek
  • vytvořit představu o možném celkovém vývoji cestovního ruchu v regionu
  • nabídnout možnosti rozvoje turistiky v jednotlivých oblastech jako jsou např. venkovská turistika, způsoby zpracování propagačních materiálů, koordinace a podpora činnosti informačních center atd.
  • posílit KNOW-HOW agentury, které by bylo k dispozici zástupcům místní správy i podnikatelským subjektům různých míst ČR.
Proč by tuto studii měla zpracovávat Vaše agentura?
Předpokládal jsem tuto otázku. Odpověď je jednoduchá - protože v tomto máme mnoho zkušeností, kontakty na odborníky v jednotlivých specializovaných oblastech cestovního. Konkrétně. Já sám jsem zpracoval dvě marketingové rozvojové studie, podílel se na dalších cca deseti podobných projektech.
Jaký je předpokládaný rozsah zpracování studie?
To by bylo na dlouhé povídání. Domnívám se, že pokud by někdo měl zájem o spolupráci nebo dokonce využít našich zkušeností při zpracování rozvojových marketingových studií regionu, je na místě osobní setkání zainteresovaných stran.
Takže nám sdělte, kde Vás mohou najít.
Naše agentura REGION VALAŠSKO sídlí v Rožnově pod Radhoštěm, v ulici Palackého 484, PSČ 756 61. Jinak máme své WWW stránky na Internetu. Ostatní kontakty jsou uvedeny níže. Těším se na spolupráci s dalšími subjekty v cestovním ruchu.

REGION VALAŠSKO, Palackého 484, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel: 0651-57 195, tel/fax: 0651-52 351, tel/fax: 0651-52 351,info@valassko.cz