Šumperk

Informační centrum v Šumperku se představuje.
Z historie:
 • od 3.1. 1999 se otevírá v budově muzea na Hlavní třídě 22 (vchod od kašny u sovy, hlavní vchod do muzea) nové RMIC, které nahradí dosavadní Městské a turistické informační centrum, které sídlilo na Hlavní třídě 12 (vedle divadla)
 • IC mění působiště, ale ne provozovatele, kterým je OVM Šumperk, které převzalo provoz MTIC Šumperk v dubnu 1999 po dohodě s MÚ Šumperk se souhlasem a podporou svého zřizovatele, kterým je OkÚ Šumperk, protože vypršela smlouva s dosavadním soukromým provozovatelem, firmou Londa s.r.o.
 • cílem a záměrem RIC je vybudovat systém, který by informačními aktivitami pokryl celý přirozený region v předhůří Jeseníků jako turisticky vysoce atraktivní oblast
 • záměrem OVM je vybudovat v rámci RIC miniinformační centra na svých dosavadních zařízeních (zámek Velké Losiny, muzeum Zábřeh na Moravě, muzeum Mohelnice, zámek Úsov, Dům Adolfa Kašpara Loštice, zámek Úsov), která by byla schopna poskytovat turisticky zajímavé informace o regionu přímo návštěvníků těchto objektů
 • RIC bude mít za úkol především budovat databázi turisticky zajímavých informací, současně by však měla být budována takovým způsobem aby v maximální míře uspokojila i běžné návštěvníky z města Šumperka, kteří si zvykli chodit do informačního centra pro informace týkající se města, provozu institucí, podnikatelských subjektů apod.)
 • RIC by zároveň mělo koordinovat informační aktivity v regionu, spolupracovat s ostatními IC (IC Staré Město, IC SLL Velké Losiny), spolupracovat s institucemi státní správy a dalšími subjekty, které se na této činnosti chtějí podílet (v současnosti je to především spolupráce s SOŠ cestovního ruchu, v budoucnu spolupráce se Sdružením cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky)
 • RIC by zároveň mělo zajistit zapojení do nadregionální sítě informačních center a komunikovat přes hranice regionu - především s regiony, které s naším okresem tvoří přirozenou oblast turistického zájmu (Jeseníky - okres Jeseník, Bruntál, Opava, Ústí nad Orlicí)
Ze současnosti
 1. v současnosti patří mezi nejdůležitější úkoly RIC naplnit databázi o regionu pravdivými a pokud možno co nejúplnějšími údaji - proto ve spolupráci se školou cestovního ruchu a jeho žáků provádí mapování podnikatelských subjektů a institucí ve městě Šumperk - studenti chodí s dotazníky, které doplňují údaji, které jim příslušné subjekty poskytnou. Prosíme, pokud by to mohlo být zdůrazněno, zároveň to, že se lidé mohou sami hlásit na adrese nebo telefonu RMIC a budou bezplatně zařazeni do databáze.
 2. během prvních měsíců by mělo docházet k naplňování databáze i z hlediska především turisticky zajímavých informací, tak, aby jednotlivá IC mohla poskytovat informační službu přibližně v tomto rozsahu
  • možnosti ubytování
  • kulturní a společenské akce
  • významné památky a místa
  • turistické trasy
  • instituce a podnikatelské subjekty
  • možnosti stravování
  • možnosti koupání
  • sněhové zpravodajství (vleky, sjezdovky, běžecké tratě)
  • vlaková a autobusová spojení
  • prodej map, průvodců, videokazet a publikací o regionu
  • propagační materiály
  • sběrna inzerce PROFIT
 3. je třeba především zdůraznit, že RMIC má nové působiště, telefon však zůstává, stejný jako na předchozím působišti, mění se provozní doba: Po - Pá (Mon, Die-Frei) 8:00-17:00, So (Sat, Sam) 8:00-12:00.
Spojení na IC
REGIONÁLNÍ A MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Hlavní třída 22, ŠUMPERK, 787 31, Telefon: 0649/214000, E-mail: ovmsumperk@iol.cz, icsumperk@seznam.cz
 • na stejné adrese a ve stejném rozsahu je možno podávat inzerci do časopisu PROFIT
 • - možná by stálo za to se zmínit, že nové RMIC funguje za podpory MÚ Šumperk, které jeho vznik podpořilo finančně a že město jako takové má na provozu IC velký zájem

J. Valenta