Francova Lhota [ Město nebo obec ]

Francova Lhota - informace z encyklopedie