Dobrovolné sdružení obcí Hornolidečska [ Sdružení měst nebo obcí ]

DOBROVOLNÉ SDRUŽENÍ OBCÍ HORNOLIDEČSKO:

Území, které toto Sdružení obcí vymezuje, se rozprostírá podél říčky Senice vlévající se do Vsetínské Bečvy. Jednotlivé obce se rozkládají v podhůří Vizovických vrchů, Javorníků a Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Jižní část takto vymezeného území je výchozím bodem k výletům do Bílých Karpat.

Pro jednotlivé obce jsou typická dlouhá a úzká údolí se značně svažitými pozemky, na nichž se střídají a prolínají lesy, zemědělské pozemky, jalovcové pasínky, vzácná fauna ( čáp černý, holub doupňák ) a flora (šafrán bělokvětý, vstavač mužský, bradáček vejčitý). Pozoruhodné jsou také přírodní útvary a to : Čertovy skály v Lidečku, Pulčínské skály ve Francově Lhotě nebo např. Trčkovy skály v Lačnově.

V létě je proto možné se s těmito krásami valašské přírody seznámit pěší turistikou i cykloturistikou s možností koupání ve Valašské Senici či Zděchově. V zimním období pak slouží řada lyžařských vleků v okolních obcích.

Území vymezená katastry jednotlivých členských obcí jsou snadno přístupná železnicí spojující Moravu se Slovenskem nebo silnicí I/57 ve směru Vsetín - Půchov.

Bližší údaje o jednotlivých obcích snadno zjistíte na internetové adrese: www.Hornolidecsko.cz


ZAJÍMAVOSTI V REGIONU:

Horní Lideč
- kromě památek v samotné obci je na hranici katastru soustava tří rybníků s možností rybolovu, občerstvení i ubytování, moderní kostel.

Lidečko
- farní kostel sv.Kateřiny s areálem bývalého hřbitova, významným chráněným přírodním útvarem a cvičným horolezeckým terénem jsou Čertovy skály na okraji obce.

Francova Lhota
- farní kostel sv.Štěpána a architektonicky hodnotný střed obce, dobré podmínky pro letní i zimní rekreaci. V blízkosti osady Pulčín archeologické naleziště a přírodní rezervace Pulčínské skály.

Lačnov
- soustava tří rybníků s vodní faunou a možností rybolovu, stará roubená lidová architektura, výskyt šafránu, cvičné horolezecké skály.

Střelná
- památky staré lidové roubené architektury z 19.století, roubená zvonice východního typu, moderní kostel, silniční hraniční přechod se Slovenskem.

Študlov
- hodnotná roubená chalupa s archaickými architektonickými prvky, chráněné území s teplomilnou faunou a flórou, jižně od obce naleziště jantaru.

Valašská Senice
- staré bukové lesy se vzácnou faunou, dobré podmínky pro rekreaci a sport (ubytování, sportovní areál s koupalištěm).

Valašské Příkazy
- už roku 1750 měla obec výsadu na pálení slivovice, místní pálenice je dodnes proslavena vysokou kvalitou tohoto tradičního valašského produktu.

Polanecko
- naši nejbližší sousedé: Valašská Polanka, Lužná, Leskovec, Prlov, Pozděchov a Seninka.

Zámek Vizovice
- v roce 2001 byl vyhlášen Národní kulturní památkou zámek v nedalekách Vizovicích.Ubytování
Horní Lideč:
Rybářský domov, tel.: 571 447 314
Relaxační a turistické centrum, tel.: 571 447 391

Lidečko:
Motorest Čertovy skály, tel.: 571 447 464

Francova Lhota:
Ranč U zvonu, tel.: 571 458 225
Alois Tkadlec, tel.: 571 458 014
Josef Šuta, tel.: 571 458 176
Josef Škuláň, tel.: 571 458 005

Valašská Senice:
Chata Selanka, tel: 571 447 233
Chata Severka, tel.: 603 979 550


V každé obci své speciality nabízí řada restaurací či stylových hospůdek.


DALŠÍ SLUŽBY
Přehled různých druhů služeb od pošty přes směnárny až po lékařskou péči je uveden na dílčích stránkách jednotlivých obcí.


MOŽNOSTI SPORTOVÁNÍ

Okolí Horní Lidče nabízí pestré varianty pro pěší turisty, projížďky na horských kolech i zimní túry na běžkách. K nejzajímavějším místům patří Čertovy skály jako východiště k hřebenové túře po Vizovických vrších (památník za války vypálené osady Ploština). Velmi populární jsou také Pulčínské skály, odkud vedou značkované cesty na hřeben pohraničních Javorníků i do údolí Vsetínské Bečvy. Zajímavá je také oblast Královce u Valašských Klobouk, návštěva zříceniny hradu Brumov a slovenského Vršatce.


Lyžařské vleky

Francova Lhota (také noční lyžování!)
Valašská Senice
Lidečko
Študlov


Koupaliště

Valašská SeniceHorolezectví

Čertovy skály v Lidečku
Pulčínské skály
Trčkovy skály v Lačnově


Jízda na koni

Hucul Club Francova Lhota, tel.: 571 458 174


Rybolov
3 lačnovské rybníky

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornolidecsko.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 1169 org. 56, 22.05.2007 v 08:25 hodin