Historie města Třinec [ Historie (archivní dokument) ]

Původně malá, bezvýznamná obec v jižní části Těšínského Slezska, ležící na obou březích řeky Olše obklopena malebnými Beskydami. První zmínka o ní pochází teprve z 15.století. Roku 1799 koupil Třinec Albert Sasko-Těšínský a přiřadil jej ke kmenovému jmění Těšínské komory.

Značnou část katastru obce pokrývaly vysoké lesy tvořící uzavřená polesí. V roce 1804 žilo v obci 318 obyvatel bydlících v 34 obytných domech a hovořících slezsko-polským nářečím. Domky byly až na výjimky dřevěné, ktryté slámou a obklopené zahradami a pastvinami. Obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím. Obec dále čítala malý dvůr, dva mlýny, palírnu alkoholu a pivovar.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trinec-mesto.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 04.11.2002 v 12:49 hodin